Οδηγίες την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή

Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι το πληροφοριακό σύστηµα που εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή των απόρρητων ψηφοφοριών µε αµιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Θα λάβετε σχετικό email που θα σας πληροφορεί για την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας εντός λίγης ώρας από την ολοκλήρωση της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στο µήνυµα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσµος (Link) στον ιστότοπο του συστήµατος “Ζευς” που οδηγεί στο ψηφιακό εκλογικό κέντρο µέσα στο οποίο προετοιµάζεται η ψήφος. Το ψηφιακό εκλογικό κέντρο θα ενεργοποιηθεί όταν η εφορευτική επιτροπή εκκινήσει την ψηφοφορία, δηλαδή την ηµέρα και την ώρα που αναγράφεται στο email.

Σημειώνεται πως θα χρειαστεί μικρό χρονικό διάστημα προετοιμασίας της Εφορευτικής Επιτροπής προκειμένου να αποστείλει με e-mail στα συμμετέχοντα Μέλη το μοναδικό link (σύνδεσμο), με τον οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZEUS.

Διαδικασία ψηφοφορίας

Ι. Η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά ακολουθώντας το σύνδεσµο ( Link) αυτό ως ακολούθως :

Α. Από το ίδιο τo µήνυµα του e-mail :

1. Την ηµέρα της ψηφοφορίας ανοίγετε το µήνυµα του e-mail που περιέχει τον σύνδεσµο (Link).

2. Τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στον σύνδεσµο και κάνετε αριστερό κλικ.

3. Ενεργοποιείται ο σύνδεσµος και µας βάζει στην Ψηφιακή Κάλπη Ζευς.

Προσοχή!!! Το πρόγραµµα πλοήγησης του υπολογιστή που θα χρησιµοποιηθεί για την ενεργοποίηση του συνδέσµου (Link) να είναι Mozilla Firefox ή Google Chrome.

ΙΙ. Επιλέγετε το εικονίδιο: «Συµµετοχή στην ψηφοφορία».

Στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται το ψηφοδέλτιο, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες συµπλήρωσής του.

ΙΙΙ. Επιλέγετε το εικονίδιο «Εκκίνηση».

εµφανίζεται στην οθόνη η αναπαράσταση του ψηφοδελτίου, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο ψηφοφόρος συνθέτει διαδραστικά (on-line) το ψηφοδέλτιο.

Στη συνέχεια επιλέγετε τους υποψηφίου. Αυτό γίνεται πηγαίνοντας το ποντίκι στο όνοµα του υποψηφίου και πιέζετε το αριστερό του πλήκτρο. Το όνοµα του υποψηφίου θα αλλάξει χρώμα και από μπλε θα γίνει πράσινο. Για να ακυρώσετε την επιλογή ενός υποψηφίου, πηγαίνετε το ποντίκι στο όνοµα του υποψηφίου και πιέζετε το αριστερό του πλήκτρο. Το όνοµα του υποψηφίου θα αλλάξει χρώμα και από πράσινο θα γίνει μπλε.

IV. Όταν έχετε ολοκληρώσει τις επιλογές σας πιέζετε µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το πλήκτρο «Συνέχεια».

Στην περίπτωση που πρέπει να αλλάξετε κάποια επιλογή, πιέζετε το εικονίδιο «Επιστροφή στην επιλογή υποψηφίων», ενώ εάν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία κάνετε επιλογή του µικρού τετραγώνου (πράσινα γράµµατα) και εν συνεχεία επιλέγετε «Υποβολή ψήφου».

Το σύστηµα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη καταχώρησης της ψήφου σε µορφή αρχείου κειµένου, την οποία ο ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητη για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.

Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει όσες φορές επιθυμεί, εντός του διαστήματος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ώστε να διασφαλιστεί η υποβολή της ψήφου του χωρίς καμία εξωτερική επιρροή. Κάθε νέα ψήφος διαγράφει την προηγούμενη, ενώ το αποδεικτικό της ακύρωσης της προηγούμενης ψήφου περιλαμβάνεται και στην ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου που αποστέλλεται στον ψηφοφόρο.

Για οποιοδήποτε πρόβληµα µπορείτε να επικοινωνείτε στο info{at}isc2-chapter.gr.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων και ψηφοδελτίων μέσω της πλατφόρμας ZEUS  ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εκλογής των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία θα επικυρωθούν από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.